Dizajn efikasnog sistema podrške 112 u Republici Srbiji

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Poslednje ažuriranje: 08.05.2019

Sadržaj

Pitanja privatnosti

*
*
*

Imajte na umu da moramo da primimo Vaš zahtev u originalu zajedno sa kopijom vaše lične karte.

Rok za obradu Vašeg zahteva počinje od trenutka kada primimo zahtev, u originalu i potpisan sa Vaše strane.

Zahtev možete poslati putem kurira na našu glavnu adresu: C / Ferraz 28, 2 Izda, E-28008, Madrid, Španija.

Ovaj obrazac se može koristiti i za učitavanje zahteva i kopiju vašeg ličnog dokumenta u slučaju kada možete digitalno potpisati dokumente. Učitani dokumenti bez digitalnog potpisa neće biti uzeti u razmatranje i mi ćemo sačekati dok ne dobijemo originale.

Saglasan sam da se prikupljaju i čuvaju moji lični podaci u skladu sa odredbama Izjave o privatnosti

Rezime

Izjava o privatnosti objašnjava koje informacije o Vama mi prikupljamo, na koji način ih koristimo i kome ih obezbeđujemo. Ona objašnjava i Vaša prava koja imate u pogledu informacija o Vama, kao i kome se možete obratiti za više informacija ili u slučaju pitanja.

Obuhvat

Ova Izjava o privatnosti objašnjava kako EVOLUXER i njegovi konzorcioni partneri (u nastavku: Konzorcijum) obrađuje podatke prikupljene putem internet stranica ta112srb.rs i ta112srb.rs/lime koje su povezane sa ovom Izjavom o privatnosti (“Internet stranice”).
Korišćenjem Internet stranica i pružanjem ličnih informacija Konzorcijumu, potvrđujete da ste pročitali ovu Izjavu o privatnosti i, u meri u kojoj je Vaš pristanak neophodan i validan prema važećem zakonu, pristajete na prikupljanje i korišćenje takvih ličnih informacija od strane Konzorcijuma, u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.
U ovoj Izjavi o privatnosti, Vaše informacije se ponekad nazivaju “lični podaci” ili “lične informacije”. Takođe, ponekad se rukovanje, prikupljanje, zaštita ili čuvanje vaših ličnih podataka zbirno naziva kao „obrada“ takvih ličnih podataka.

Zakonski osnov

​Zakon nam dozvoljava da obradimo Vaše lične podatke na način na koji to radimo jer je obrada:​

 • neophodna za svrhe legitimnih interesa kojima težimo, a to su:
  • da sprovodmo i upravljamo našim poslovanjem
  • da Vam pružimo naše usluge
  • da procenjujemo, razvijamo ili poboljšavamo naše usluge
  • da biste bili informisani o relevantnim uslugama koje koristite
  • da Vam obezbedimo efikasnu i nesmetanu komunikaciju
 • neophodna za izvršenje našeg ugovora sa Vama
 • neophodna za ispunjavanje svih zakonskih i regulatornih obaveza koje se odnose na nas, ili koje ste dozvolili, davanjem Vaše saglasnosti.

Link ka drugim stranama

Internet stranice mogu sadržati linkove ka drugim stranicama, uključujući i linkove za pristup društvenim mrežama. Iako pokušavamo da se povežemo samo na internet stranice koje dele naše visoke standarde i poštovanje Vaše privatnosti, mi nismo odgovorni za sadržaj, sigurnost ili praksu privatnosti koje koriste druge internet stranice, a obezbeđivanje linka ka tim stranicama ne predstavlja njihovo podržavanje.

Kada se povežete sa sajtovima trećih strana, praksa Konzorcijuma o privatnosti više se ne primenjuje. Savetujemo Vam da pregledate politiku privatnosti svakog sajta pre nego što otkrijete bilo kakve lične informacije.

Koje informacije prikupljamo

Mi ćemo eventualno prikupljati, evidentirati i koristiti lične informacije u elektronskoj formi i zadržati i obraditi Vaše lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i kako je navedeno u ovoj Izjavi privatnosti.

 

Lični podaci koje prikupljamo i obrađujemo mogu se odnositi na:

 • Vaše ime
 • Vaše kontakt informacije:
  • adresa elektronske pošte
  • broj telefona
  • adresa
 • Informacije o vašem društvenom nalogu (LinkedIn, Facebook ili Twitter)

Mi ne prikupljamo osetljive informacije (kao što su rasa, etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, fizičko ili mentalno zdravlje, genetski podaci, biometrijski podaci, seksualna orijentacija, kaznene evidencije) putem Internet stranica. Naša politika je da prikupljamo minimum ličnih podataka neophodnih kako bismo Vam pružili kvalitetne usluge. Mi ne koristimo kolačiće za prikupljanje dodatnih informacija o Vama, ali možemo koristiti kolačiće kako bismo Vam pružili bolji kvalitet usluga.

Potpuno smo svesni značaja zaštite privatnosti dece u online okruženju. Sadržaj objavljen na našoj Internet stranici nije dizajniran za decu ili namenjen deci. Nikada svesno ne prikupljamo, održavamo ili obrađujemo lične podatke o osobama mlađim od 18 godina.

Kako prikupljamo lične podatke

Vaši lični podaci se prikupljaju popunjavanjem formulara na veb stranici ili putem komunikacije sa nama telefonom, porukama, imejlom ili pomoću linkova ka društvenim mrežama.
Možemo primiti informacije o Vama i iz drugih izvora, uključujući i javno dostupne baze podataka i kombinovati ove podatke sa informacijama koje već imamo o Vama. To nam pomaže da pružimo usluge koje Vam mogu biti interesantne.
Pored toga, u pogledu svakog Vašeg popunjavanja bilo kog obrasca na sajtu, možemo prikupljati i određene dodatne informacije (npr.: datum/vremenski žig, IP adresu).

Kako koristimo lične podatke

Jedina svrha prikupljanja vaših ličnih podataka je da komuniciramo sa Vama. Vaše lične podatke nećemo koristiti u druge svrhe i nećemo preneti/dati/prodati Vaše lične podatke trećim stranama. Možemo otkriti lične podatke trećim stranama pod sledećim okolnostima:

 • kada to izričito zatražite
 • za potrebe regulatorne usklađenosti

Takođe možemo da otkrijemo Vaše lične podatke organima za sprovođenje zakona, regulatornim i drugim vladinim telima u skladu sa važećim zakonom ili propisima.

Čuvanje ličnih podataka

Mi ćemo zadržati Vaše lične podatke u našem sistemu samo onoliko dugo koliko nam bude potrebno u skladu sa svrhama za koje smo ih prikupili, ili koliko to zakon zahteva.
Vaši lični podaci će biti pohranjeni u elektronskom ili fizičkom formatu. Kada dobijemo zahtev za brisanje ličnih podataka uklonićemo sve zapise (elektronske zapise ili fizičke zapise) osim onih zapisa koji podležu čuvanju u skladu sa zakonom (npr. ugovori, fakture).

Vaša prava

U svakom trenutku imate pravo da:

 • budete informisani o obradi Vaših ličnih podataka
 • zatražite pristup ili kopiju bilo kojih ličnih podataka koje imamo o Vama
 • zahtevate ispravku Vaših ličnih podataka ako smatrate da su netačni ili da nisu ažurirani
 • tražite od nas da izbrišemo Vaše lične podatke, ako smatrate da mi nemamo pravo da ih zadržimo
 • ograničite/povučete saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka

Možete nas kontaktirati na projects@evoluxer.com ako želite da sprovedete neko od ovih prava. Svaki zahtev za pristup Vašim ličnim podacima mora biti u pisanoj formi i mi ćemo odgovoriti u razumnom roku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Zadržavamo pravo da odbijemo odgovor kada su zahtevi očigledno neosnovani ili preterani. U ovom slučaju, objasnićemo Vam situaciju i obavestićemo Vas o Vašim pravima.

Izmene Izjave o privatnosti

Možemo da ažuriramo ovu Izjavu o privatnosti u bilo kom trenutku, objavljivanjem ažurirane verzije na ovoj stranici. Molimo Vas da redovno proveravate da li postoje ažuriranja ili izmene naše Izjave o privatnosti. Nova dopunjena ili izmenjena Izjava o privatnosti će se primenjivati od datuma revizije, objavljene na ovoj stranici.

Informacije za kontakt i žalbe

Ako imate bilo kakva pitanja ili pritužbe u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti ili načinom na koji se vaši lični podaci obrađuju na Internet stranici, ili biste želeli da iskoristite neko od gore navedenih prava, kontaktirajte nas putem e-pošte na projects@evoluxer.com ili koristite Obrazac za pitanja privatnosti, dostupan na ovoj stranici.