Dizajn efikasnog sistema podrške 112 u Republici Srbiji​

Ovaj projekat finansira Evropska Unija​

Suština 112 je u  saradnji i koordinaciji između svih spasilačkih agencija (policija, vatrogasci, hitna pomoć i dr.). Za 112 je važna i  edukacija građana kako bi bili upoznati sa brojem 112 i koristili ga samo u svrhu za koju je namenjen. Unutar ovog dela naše veb stranice možete naći neke primere iz drugih EU zemalja o tome kako funkcioniše sistem 112 i o prednostima koje donosi ovaj sistem.

Svrha ovog projekta je pružanje savetodavnih usluga državnim organima u Srbiji za buduću implementaciju sistema 112. Nigde na ovoj Internet stranici ne tvrdimo da ćemo implementirati sistem 112 u Srbiji u okviru ovog projekta, već samo da ćemo proizvesti detaljan dizajn ovog sistema, koji će Vlada Srbije koristiti u kasnijoj stvarnoj implementaciji sistema. Kao posledica toga, bilo koji poziv ka 112 u Srbiji, koji bi mogao nastati kao rezultat informacija prenetih putem ove Internet stranice ili kanala društvenih mreža projekta, neće dobiti usluge integrisanog sistema 112.